DIALOG MOTYWUJĄCY DLA ZAAWANSOWANYCH

Streszczenie

Dialog motywujący dla zaawansowanych

Szkolenie zawansowane stanowi ugruntowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez analizę pracy własnej, innych uczestników oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych od trenerów o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach jeśli chodzi o DM. Pomocne w rozwijaniu umiejętność motywujących jest korzystanie ze skal umiejętności – szczególnie skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) wykorzystywaną szeroko przez MINT.

Po co?

Istotą skuteczności szkolenia z DM jest warsztatowy charakter zajęć, który na kolejnych etapach szkolenia zawiera coraz więcej elementów superwizyjnych - uczestnicy mogą przyglądać się własnej pracy z klientami w kontekście omawianych podczas warsztatu zagadnień (np. podstawowych umiejętności DM). Stąd podczas szkolenia ważną rolę odgrywają scenki, odsłuchiwanie nagrań, wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych w duchu DM.

Gdzie?

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta”

ul. Reduta Wyskok 9

Gdańsk, Dolne Miasto

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia?

kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Opanowanie umiejętności motywujących odbywa się poprzez systematyczną pracę i wymaga nie tylko aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych ale też pracy własnej pomiędzy sesjami (w tym przygotowywania nagrań z pracy własnej).

SZKOLENIE

Szkolenie realizowane jest w formie 4 sesji warsztatowo/superwizyjny - każda z nich trwa 20 godzin.

Zawartość merytoryczna sesji obejmuje za każdym razem 5 godzin wprowadzających nowe zagadnienie oraz 15 godzin superwizji grupowej.

Tematyka poszczególnych sesji obejmuje następujące tematy:

I - przypomnienie podstaw DM - Duch, zasady, mikroumiejętności

II - praca z oporem, dysonansem w relacji klient-praktyk

III - cztery procesy DM

IV - zastosowanie skali MITI

- dla kogo?

Odbiorcami tego modułu są osoby posiadające praktyczne doświadczenie w profilaktyce i terapii uzależnień oraz przeszkolone (około 50 godzin) w zakresie stosowania Dialogu Motywującego

- kiedy?

I sesja- 13,14 kwietnia 2020

II sesja- 16,17 maja 2020

III sesja - 8,9 czerwca 2020

IV sesja - 28-29 wrzesień 2020

Jak dojechać?

Informacje:
Dla kogo:
Gdzie:
Dane kontaktowe:

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO"

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

e-mail: biuro@mrowisko.org.pl

tel.: 58 550 26 69

© 2020 by TPŚ "MROWISKO". Proudly created with Fundacja "Nielada Historia"