PRAKTYKI

Studenci uczelni humanistycznych mają możliwość odbywania praktyk studenckich w placówkach i programach Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”.

W czasie trwania praktyk można się zapoznać zarówno ze specyfiką poszczególnych placówek jak i ze sposobem realizacji programów. TPŚ „MROWISKO” jest jedną z nielicznych organizacji prowadzących programy w pełnym zakresie profilaktyki – od profilaktyki uniwersalnej, przez selektywną do wskazującej.

Warto zauważyć, że podjęcie w Towarzystwie praktyki jest nie tylko okazją do przyjrzenia się pracy profilaktycznej i terapeutycznej „od kuchni”. Stwarza również możliwość zaprezentowania swoich atutów i uzdolnień co jest pierwszym krokiem w kierunku zdobycia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.

Kontakt

mail: wolontariat@mrowisko.org.pl


tel.: 500 346 680

Godz. 12.00-19.00 od poniedziałku do piątku

WARUNKIEM ODBYWANIA PRAKTYK JEST.

  • umowa podpisana przez macierzystą uczelnię z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

  • skierowanie z uczelni do odbywania praktyki

  • wstępna rozmowa kwalifikacyjna oraz podpisana umowa z TPŚ “Mrowisko”

  • odbycie dwóch szkoleń organizowanych przez TPŚ “Mrowisko” (BHP oraz szkolenie z polityki ds. Przeciwdziałania przemocy)

Ważne: Zespół złożony z koordynatorki wolontariatu oraz wyznaczonych osób z danej placówki podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu osoby zgłaszającejna chęć odbycia praktyk.

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK.

Klub Młodzieżowy Centrum Reduta

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

Świetlica Glanik

ul. Waryńskiego 45

80- 436 Gdańsk

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

Al. Niepodległości 817A

81-850 Sopot

Program Streetbus
realizowany w czterech dzielnicach Gdańska
Informacje:
Dla kogo:
Gdzie:
Dane kontaktowe:

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO"

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

e-mail: biuro@mrowisko.org.pl

tel.: 58 550 26 69

© 2020 by TPŚ "MROWISKO". Proudly created with Fundacja "Nielada Historia"