STREETBUS

Streszczenie

Program pracy ulicznej polegający na systematycznym działaniu streetworkerów w środowisku dzieci i młodzieży spędzających czas poza domem np. na podwórkach, w centrach handlowych, w trakcie imprez masowych itp.

Po co?

Naszym celem jest pomoc młodym osobom we wszechstronnym rozwoju, który często bywa utrudniony niezależnie od ich woli. Próbujemy skierować uwagę młodych oraz ich otoczenia społecznego na potencjał, jakim dysponują. Nasze działania mają na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego stylu życia, odkrywania swoich talentów, rozwijania ukrytych pasji.

Gdzie?

  • w przestrzeniach publicznych

  • parkach

  • centrach handlowych…

 

Jednym słowem:

 

Tam gdzie przebywa młodzież.

JAK DZIAŁMY.

Służą temu regularne spotkania oraz zorganizowane działania, jak:

  • wycieczki piesze i rowerowe,

  • spływy kajakowe,

  • wyjścia do kina, teatru, na basen itp.

organizowane przez streetworkerów.

 

Ze względu na specyfikę pracy działamy w parach. Tworzymy kilkuosobowe grupy dzieci i młodzieży, z którymi spotykamy się regularnie w miejscach, w których najczęściej przebywają.

- dla kogo?

Młodzież od 12 roku życia

- kiedy?

Działania prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych

LOKALIZACJA.

Centrum Reduta

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO"

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej "MROWISKO" - Centrum Reduta

Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

Mrowisko "Glanik"

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej "MROWISKO" - Glanik

Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Waryńskiego 45

80- 436 Gdańsk

Poradnia Uzależnień i Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO”

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO" w Sopocie

Al. Niepodległości 817A

81-850 Sopot