SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI

Streszczenie

Specjalistyczne szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą się przygotować do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program skupia się na rozwoju umiejętności w zakresie pracy z grupa, stosowania Dialogu Motywującego oraz narzędzi do przygotowania programów profilaktycznych.

Program jest finansowany z budżetu Miasta Gdańska

Po co?

Program obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 10 godzin superwizji i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

Gdzie?

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta”

ul. Reduta Wyskok 9

Gdańsk, Dolne Miasto

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia?

kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Osobom zainteresowanym Dialogiem Motywujący z pewnością satysfakcję przyniesie też informacja, że dzięki współpracy MROWISKA i PTDM część zajęć szkoleniowych SAP honorowana będzie przez PTDM w procedurze certyfikacji.

Program szkolenia podzielony jest na 6 bloków:

I blok.

Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań.

Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Praca nad sobą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

II blok.

Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany - model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

III blok.

Praca profilaktyczna w kontakcie indywidualnym.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z jednostką. Umiejętności nawiązywania, podtrzymywania i pogłębiania kontaktu. Zbieranie danych, postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Wspieranie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

IV blok.

Praca z grupą.

Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok.

Profilaktyka w praktyce.

Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok.

Superwizja


Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Zakończenie szkolenia. Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

- dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

- kiedy?

Szkolenie realizowane dla dwóch odrębnych grup uczestników.

 

Grupa weekendowa adresowana jest do osób, które nie mogą szkolić się w dni robocze, lub z innych względów preferują szkolenie w weekendy.

Grupa w dni powszednie proponowana jest osobom, które mogą i chcą szkolić się w dni robocze.

Grupa weekendowa

I blok zajęć szkoleniowych 14-15.03

II blok zajęć szkoleniowych 18-19.04

III blok zajęć szkoleniowych 16-17.05

IV blok zajęć szkoleniowych 13-14.06

V blok zajęć szkoleniowych 10-11.09

VI blok zajęć szkoleniowych 10-11.10

Grupa w dni powszednie

 

I blok zajęć szkoleniowych 12-13.03

II blok zajęć szkoleniowych 20-21.04

III blok zajęć szkoleniowych 18-19.05

IV blok zajęć szkoleniowych 15-16.06

V blok zajęć szkoleniowych 12-13.09

VI blok zajęć szkoleniowych 12-13.10

Jak dojechać?

Informacje:
Dla kogo:
Gdzie:
Dane kontaktowe:

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO"

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

e-mail: biuro@mrowisko.org.pl

tel.: 58 550 26 69

© 2020 by TPŚ "MROWISKO". Proudly created with Fundacja "Nielada Historia"