W.E.N.A za FREE

PROJEKT KTÓRY UMOŻLIWIA WOLONTARIUSZOM INTEGRACJĘ ORAZ ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.

Nazwa projektu, która powstała podczas wspólnego spotkania kadry z wolontariuszami, symbolizuje wzajemną wymianę doświadczeń.

Wolontariusz, który jest źródłem inspiracji i wyjątkowości wnosi swoje pomysły, dzieli się swoją pasją, poświęca swój czas, jednocześnie dostając w zamian możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.

W.E.N.A to inaczej:

Wolontariusze

Energia

Nauka

Aspiracje

FREE oznacza otwartość na nowych ludzi ich pasje, hobby.

W ROKU 2020.

W ramach projektu odbyły się 4 szkolenia z Dialogu Motywującego. Szkolenia skierowane były do wszystkich beneficjentów projektu i obejmowały tematykę związaną z doskonaleniem siebie i swoich umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Szkolenia dotyczyły Dialogu Motywującego - metody opartej na współpracy, zwracającej szczególną uwagę na język zmiany. Ma ona w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.

 

Warsztat miał na celu również integrację grupy, przyjrzenie się potrzebom i uczuciom w kontekście pracy z grupą dzieci i młodzieży. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników  szkoleń tematyka obejmowała wprowadzenie do:

  • Metody Dialogu,

  • Pogłębienie Wiedzy z DM,

  • Wzmacniania Języka Zmiany,

  • Pracy z oporem bądź innych obszarów z zakresu DM wskazanych przez grupę szkoleniową.

 

Ukończenie całego cyklu szkoleniowego (16h) dało wolontariuszom możliwość ubiegania się o tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego.

Ponadto w ramach projektu odbyło się spotkanie inaugurujące w czerwcu oraz Gala wolontariatu w grudniu.

W INNYCH LATACH.

W roku 2019 w konkursie "Aktywni w Mieście" organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" otrzymało nagrodę w kategorii Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.

W roku 2015 roku również w konkursie „Aktywni w Mieście” w kategorii Wolontariuszka Roku wyróżnienie zdobyła Estera Wielgat wolontariuszka z "Glanika".

W roku 2014 w konkursie „Aktywni w Mieście” organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w kategorii Koordynatorka Wolontariuszy została Alicja Straszyńska.

W roku 2013 roku również w konkursie „Aktywni w Mieście” w kategorii Wolontariuszka Roku nagrodę zdobyła Małgorzata Janowska wolontariuszka z "Glanika".

W roku 2011 w konkursie „Aktywni w Mieście” organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ”Mrowisko – Glanik” otrzymało nagrodę w kategorii Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.