W.E.N.A za FREE

PROJEKT KTÓRY UMOŻLIWIA WOLONTARIUSZOM INTEGRACJĘ ORAZ ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.

Nazwa projektu, która powstała podczas wspólnego spotkania kadry z wolontariuszami, symbolizuje wzajemną wymianę doświadczeń.

Wolontariusz, który jest źródłem inspiracji i wyjątkowości wnosi swoje pomysły, dzieli się swoją pasją, poświęca swój czas, jednocześnie dostając w zamian możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.

W.E.N.A to inaczej:

Wolontariusze

Energia

Nauka

Aspiracje

FREE oznacza otwartość na nowych ludzi bez ograniczeń ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie, sytuacje materialną, pochodzenie etniczne i inne.

W ROKU 2020.

W ramach projektu odbędą się 4 szkolenia z Dialogu Motywującego. Szkolenia skierowane są do wszystkich beneficjentów projektu i obejmują tematykę związaną z doskonaleniem siebie i swoich umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Szkolenia dot. będą Dialogu Motywującego - metody opartej na współpracy, zwracającej szczególną uwagę na język zmiany. Ma ona w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.

 

Warsztat ma na celu również integrację grupy, przyjrzenie się potrzebom i uczuciom w kontekście pracy z grupą dzieci i młodzieży. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników tych szkoleń tematyka będzie obejmować wprowadzenie do:

  • Metody Dialogu,

  • Pogłębienie Wiedzy z DM,

  • Wzmacniania Języka Zmiany,

  • Pracy z oporem bądź innych obszarów z zakresu DM wskazanych przez grupę szkoleniową.

 

Ukończenie całego cyklu szkoleniowego (16h) da wolontariuszom możliwość ubiegania się o tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego.

Ponadto w ramach projektu przewidziane jest spotkanie inaugurujące w czerwcu oraz Gala wolontariatu w grudniu.

W INNYCH LATACH.

W roku 2019 w konkursie "Aktywni w Mieście" organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" otrzymało nagrodę w kategorii Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.

W 2015 roku również w konkursie „Aktywni w Mieście” w kategorii Wolontariuszka Roku wyróżnienie zdobyła Estera Wielgat wolontariuszka w ośrodku przy ul. Waryńskiego 45.

W roku 2014 w konkursie „Aktywni w Mieście” organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w kategorii Koordynatorka Wolontariuszy została Alicja Straszyńska.

W 2013 roku również w konkursie „Aktywni w Mieście” w kategorii Wolontariuszka Roku nagrodę zdobyła Małgorzata Janowska wolontariuszka w ośrodku przy ul. Waryńskiego 45.

W roku 2011 w konkursie „Aktywni w Mieście” organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej ”Mrowisko – Glanik” otrzymało nagrodę w kategorii Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.

Informacje:
Dla kogo:
Gdzie:
Dane kontaktowe:

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO"

ul. Reduta Wyskok 9

80-746 Gdańsk

e-mail: biuro@mrowisko.org.pl

tel.: 58 550 26 69

© 2020 by TPŚ "MROWISKO". Proudly created with Fundacja "Nielada Historia"